Message from the technical program committee chairs

Shuai Wan, Ce Zhu, Jian Zhang, Jianquan Liu, Shiwen Mao, Wen Huang Cheng, Jiwen Lu

研究成果: Editorial

原文English
文章編號9102954
期刊Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo
2020-July
DOIs
出版狀態Published - 7月 2020
事件2020 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, ICME 2020 - London, United Kingdom
持續時間: 6 7月 202010 7月 2020

引用此