Erratum: Solid-state sensing tip for zinc ion with double parallel optical fibers embedded in fluorescent hydrogel (Organic Electronics: physics, materials, applications (2015) 26 (429-438) DOI: 10.1016/j.orgel.2015.07.040)

Heng Tsan Su, May Jywan Tsai, Gao Fong Chang, Chen Hsiung Hung, Hung Cheng Lin, Che Yeu Chou, Ding Wen Huang, Che Chang Liang, Yu Chao Lin, Hsin Fei Meng*, Hsiao Wen Zan, Sheng Fu Horng, Dann Ying Liou, Henrich Cheng

*此作品的通信作者

研究成果: Comment/debate

原文English
頁(從 - 到)221
頁數1
期刊Organic Electronics
35
DOIs
出版狀態Published - 1 8月 2016

引用此