Erratum: NLRP12 is an innate immune checkpoint for repressing IFN signatures and attenuating lupus nephritis progression (Journal of Clinical Investigation (2023) 133:3 (1-19) DOI: 10.1172/JCI157272)

Yen Po Tsao, Fang Yu Tseng, Chih Wei Chao, Ming Han Chen, Yi Chen Yeh, Babamale Olarewaju Abdulkareem, Se Yi Chen, Wen Ting Chuang, Pei Ching Chang, I. Chun Chen, Pin Hsuan Wang, Chien Sheng Wu, Chang Youh Tsai, Szu Ting Chen

研究成果: Comment/debate

指紋

深入研究「Erratum: NLRP12 is an innate immune checkpoint for repressing IFN signatures and attenuating lupus nephritis progression (Journal of Clinical Investigation (2023) 133:3 (1-19) DOI: 10.1172/JCI157272)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences