Bir Değişim Siyaseti: Otoriter Yönetim Sonrası Tayvan’da Refah, Kimlik ve Toplumsal Hareketler

研究成果: Chapter

貢獻的翻譯標題A Politics of Change: Welfare, Identity, and Social Movements in Post-authoritarian Taiwan
原文Turkish
主出版物標題Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim
編輯Y. Doğan Çetinkaya
出版地Istanbul
發行者Iletisim
頁面365-388
頁數24
ISBN(列印)9789750505836
出版狀態Published - 2008

引用此