Size-Dependent Switching Properties of Spin-Orbit Torque MRAM with Manufacturing-Friendly 8-Inch Wafer-Level Uniformity

Sk Ziaur Rahaman*, Yi Hui Su, Guan Long Chen, Fang Ming Chen, Jeng Hua Wei, Tuo Hung Hou, Shyh Shyuan Sheu, Chih I. Wu, Duan Lee Deng, I. Jung Wang, Ding Yeong Wang, Chi Feng Pai, Yu Chen Hsin, Shan Yi Yang, Hsin Han Lee, Yao Jen Chang, Yi Ching Kuo

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Size-Dependent Switching Properties of Spin-Orbit Torque MRAM with Manufacturing-Friendly 8-Inch Wafer-Level Uniformity'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Engineering