Recommended Methods to Study Resistive Switching Devices

Mario Lanza*, H. S.Philip Wong, Eric Pop, Daniele Ielmini, Dimitri Strukov, Brian C. Regan, Luca Larcher, Marco A. Villena, J. Joshua Yang, Ludovic Goux, Attilio Belmonte, Yuchao Yang, Francesco M. Puglisi, Jinfeng Kang, Blanka Magyari-Köpe, Eilam Yalon, Anthony Kenyon, Mark Buckwell, Adnan Mehonic, Alexander ShlugerHaitong Li, Tuo-Hung Hou, Boris Hudec, Deji Akinwande, Ruijing Ge, Stefano Ambrogio, Juan B. Roldan, Enrique Miranda, Jordi Suñe, Kin Leong Pey, Xing Wu, Nagarajan Raghavan, Ernest Wu, Wei D. Lu, Gabriele Navarro, Weidong Zhang, Huaqiang Wu, Runwei Li, Alexander Holleitner, Ursula Wurstbauer, Max C. Lemme, Ming Liu, Shibing Long, Qi Liu, Hangbing Lv, Andrea Padovani, Paolo Pavan, Ilia Valov, Xu Jing, Tingting Han, Kaichen Zhu, Shaochuan Chen, Fei Hui, Yuanyuan Shi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

360 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Recommended Methods to Study Resistive Switching Devices'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science