In reply of the comment “Is oral lichen planus potentially malignant: A reply to Yu-Wei Chiu et al”

Yu Wei Chiu, Yee Fun Su, Cheng Chieh Yang, Chung Ji Liu, Yi Ju Chen, Han Chieh Cheng, Cheng Hsien Wu, Pei Yin Chen, Yu Hsien Lee, Yen Lin Chen, Yi Tzu Chen, Chih Yu Peng, Ming Yi Lu, Chuan Hang Yu, Shou Yen Kao, Chyng Wen Fwu, Yu Feng Huang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Original languageEnglish
JournalOral Diseases
DOIs
StateAccepted/In press - 2022

Cite this